Fortsatt rekordutbud av bostäder i eurokrisens spår

Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län. Utgångspriserna ligger trots detta fortsatt högt.

För villor har utgångspriserna minskat med 0,4 procent den senaste månaden, medan de för bostadsrätter har ökat lika mycket. Totalt sett har prisnivåerna för både villor och bostadsrätter varit höga sedan i augusti.

– Utgångspriserna är visserligen höga, men budgivningarna har blivit lugnare vilket ger lägre försäljningspriser, säger Ulf Magnusson, VD för Bovision. Under krisen 2008 avstannade bostadsmarknaden tvärt under några höstmånader, men det är inte riktigt den utvecklingen vi ser nu, trots den finansiella osäkerheten i Europa.

Villasäljarna är mer avvaktande än de som vill sälja lägenheter, visar Bovisions kartläggning av läget i landet. Endast i Jämtland och Västmanland fortsätter villautbudet att öka jämfört med oktober. Villautbudet totalt sett är dock fortsatt högre än i våras. De lediga bostadsrätterna fortsätter att öka i 14 av 22 län och utbudet är det största hittills under 2011.

Inte heller den tid villor och bostadsrätter ligger ute till försäljning pekar på att marknaden skulle vara trög just nu. Annonseringstiden på Bovision är i genomsnitt 88 dagar och för bostadsrätter i genomsnitt 67 dagar.

Antal lediga villor och procentuell utveckling jämfört med oktober 2011

Län Antal Utveckling i %
Blekinge 640 -1%
Dalarna 723 -1%
Gotland 131 -8%
Gävleborg 921 -6%
Halland 711 -4%
Jämtland 245 1%
Jönköping 783 -5%
Kalmar 788 -7%
Kronoberg 545 -5%
Norrbotten 549 -4%
Skåne 3996 -3%
Stockholm 2376 -2%
Södermanland 578 -4%
Uppsala 656 -3%
Värmland 1014 -7%
Västerbotten 437 -6
Västernorrland 693 -5%
Västmanland 577 2%
Västra Götaland 2821 -5%
Örebro 692 -2%
Östergötland 658 -8%
Hela Sverige 20 536 -4%

Antal lediga bostadsrätter och procentuell utveckling jämfört med oktober 2011

Län Antal Utveckling i %
Blekinge 112 -5%
Dalarna 251 -9%
Gotland 123 -21%
Gävleborg 240 0,4%
Halland 223 3%
Jämtland 312 1%
Jönköping 371 21%
Kalmar 184 4%
Kronoberg 96 1%
Norrbotten 132 18%
Skåne 2998 8%
Stockholm 5150 0,5%
Södermanland 402 -2%
Uppsala 493 -2%
Värmland 231 3%
Västerbotten 211 3%
Västernorrland 166 -7%
Västmanland 409 7%
Västra Götaland 2079 1%
Örebro 201 -9%
Östergötland 347 -3%
Hela Sverige 14732 3%

Mätningen baseras på samlad annonsstatistik från Bovision.se. För detaljerad statistik på läns- och riksnivå, klicka här.

Om Bovision
Bovision.se är Sveriges första marknadsplats för bostäder på internet. På bovision.se finns allt från hyres- och bostadsrätter till villor och utlandsbostäder. Här möts såväl köpare och säljare, nyproducenter och utlandsförmedlare som hyresgäster och hyresvärdar. Bovision grundades i Kalmar 1994 och bovision.se lanserades 1996. Företaget ingår sedan 2006 i den finska mediekoncernen Alma Media som driver marknadsplatser för bostäder i elva länder.