Riksbanken tar första steget

Sänkningen av styrräntan från 2,00 till 1,75 procent är bara första steget från Riksbanken. Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas ytterligare till 1 procent redan i april. Den kortaste boräntan med en bindningstid på tre månader framstår som fördelaktig men de osäkra ränteutsikterna gör att jämförelser mellan olika boräntor bör tolkas försiktigt.

Du gillar kanske också...