Boräntorna på väg ned, sprid riskerna

Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att vara nere i 1 procent efter Riksbankens räntemöte i april. Boräntorna bör också gå ned de kommande månaderna. Det väger ganska jämnt mellan korta och långa räntebindningstider, vilket innebär att spridning mellan olika bindningstider är att föredra.

Du gillar kanske också...