Lägre men fortfarande för höga ränteförväntningar

I början av januari skrev vi i Snabbkommentaren att hushållens förväntningar på den kortaste boräntan med tre månaders bindningstid låg alltför högt. Den senaste enkäten från Konjunkturinstitutet visar att hushållen nu börjat dra ner ränteförväntningarna. På ett års sikt väntas tremånadersräntan vara 4,2 procent, på två års sikt 4,5 procent och på fem års sikt 4,8 procent. Det är ungefär en halv procentenhet lägre än de förväntade räntenivåerna vid enkäten i december.Även om den korta boräntan hittills inte sänkts lika mycket som Riksbankens sänkningar av styrräntan med sammanlagt 0,5 procentenheter, så har ändå hushållens ränteförväntningar påverkats. Vår bedömning är dock fortfarande att hushållen räknar med alltför höga boräntor de närmaste åren. Vi tror att Riksbanken kommer att sänka styrräntan med ytterligare 0,5 procentenheter till 1 procent och att riskpremierna på räntemarknaden fortsätter att minska. I så fall bör tremånadersräntan på ett års sikt kunna komma ner till cirka 3,50 procent. På två års sikt bedömer vi att tremånadersräntan fortsätter att vara lägre än 4 procent.Hushållen borde således, enligt vår bedömning, justera ner sina ränteförväntningar på ett och två års sikt med ytterligare en halv procentenhet. Däremot borde hushållens ränteförväntningar på fem års sikt, enligt vår bedömning, justeras upp med ungefär en halv procentenhet. För bostadspriserna är det sannolikt ränteförväntningarna på kort sikt som väger tyngst. En fortsatt neddragning av boräntorna och av hushållens ränteförväntningar innebär att det kan våras för bostadspriserna.

Du gillar kanske också...