Svag eller mycket svag BNP fjärde kvartalet

Detaljhandeln ökade i januari med 1,5 procent, jämfört med samma månad förra året, vilket överensstämde väl med vår prognos. Däremot var överskottet i utrikeshandeln i januari på 11,3 miljarder kronor mer än dubbelt så stort som vi räknat med. Exporten var överraskande stark medan importen var oväntat svag. Även om det är för tidigt att bedöma ekonomin under första kvartalet, så ser det hittills inte alltför dåligt ut.Fjärde kvartalet förra året verkar däremot ha varit mycket svagt. Vi räknar med att BNP då minskade med 1,5 procent från tredje kvartalet och att tillväxten, jämfört med fjärde kvartalet 2010, bara var 2 procent. I Riksbankens senaste prognos räknade man med en BNP-tillväxt under fjärde kvartalet på cirka 3 procent. Vi ser med spänning fram mot publiceringen av utfallet för BNP imorgon, den 29 februari.

Du gillar kanske också...