Nytt för dig som ska beställa småhus

Nu finns nya produktionskostnadskalkyler för dig som ska köpa monteringsfärdigt hus. Kalkylerna ska ge dig en bättre bild av vad husbygget kostar. Om du ska köpa hus av en hustillverkare är företaget skyldigt att förse dig med en kalkyl som visar den totala produktionskostnaden för att bygga huset.

Du gillar kanske också...