Hushållen lånar allt mer

Ökningstakten minskar något men den totala lånestocken ökar betydligt mer än inflationen.

Du gillar kanske också...