Experter: Räntesänkningen uteblir

Riksbanken kommer troligen att lämna styrräntan oförändrad på 1,50 procent vid det penningpolitiska mötet den 5 september, räntebesked och penningpolitisk uppföljning presenteras den 6 september. Senare i höst kan räntan komma att sänkas, men analytikerkåren är långt ifrån enig.

Du gillar kanske också...