Vad är bostadsbrist?

Det råder bostadsbrist i hela landet, men de regionala skillnaderna är stora. Det framgår av Boverkets rapport ”Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv”. Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett mått på bostadsbristen för alla kommuner i Sverige sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Du gillar kanske också...