Krav på banker att ge bolånekunder råd om lämplig amorteringstakt

Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att pröva förutsättningarna för att ställa krav på bankerna att ge bolånekunder individuellt anpassade råd om lämplig amorteringstakt och god vägledning kring värdet av att amortera utifrån den enskilda kundens behov.

Du gillar kanske också...