Ökat tryck på Riksbanken att sänka styrräntan

I tisdags redovisades de svenska konsumentpriserna, KPI, som överraskande föll med 0,2 procent från mars till april.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker

– Pressen på Riksbanken att  sänka reporäntan ökar, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i veckan -inflationssiffror som visade att KPI föll med 0,5 procent i årstakt. Samtidigt är BNP-tillväxten svag och arbetslösheten riskerar att bli högre än vad Riksbanken räknar med.

Betyder de dystra siffrorna att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare?
– Vi håller fortfarande kvar vid vår prognos att Riksbanken håller räntan oförändrad på 1 procent vid nästa möte i juli men för varje dag som går så ökar sannolikheten för en sänkning. Den låga inflationen, långsamma tillväxten och höga arbetslösheten talar för en sänkning och sätter hög press på Riksbanken, framförallt för att nå till inflationsmålet på 2 procent. Det som talar emot en sänkning är dock att räntan redan är låg och att risken för en ökad skuldsättning bland hushållen skulle öka vid en eventuell sänkning.

Hur ser ni på utsikterna för svensk ekonomi?
– Svensk ekonomi är överlag stabil med bland annat offentliga finanser i gott skick och stora överskott i bytesbalansen. För närvarande är det dock en svacka i ekonomin med stigande arbetslöshet och svag export. Den senaste tidens indikationer visar att utvecklingen kanske är lite  svagare än vad vi räknat med på kort sikt. Det finns dock även några ljusglimtar. Inte minst har hushållen det väl förspänt med stigande inkomster och ökad köpkraft. Som följd av det låga ränteläget har till exempel bostadspriserna ökat under senaste året. Även i USA ser det bättre ut, vilket är viktig eftersom landet är en viktig handelspartner för Sverige.  

Vad betyder utvecklingen för boräntorna?
– Om Riksbanken skulle sänka reporäntan i juni så kan bolåneräntorna sjunka något ytterligare, även om en räntesänkning delvis redan är prissatt på räntemarknaderna.

Du gillar kanske också...