Rot- och rutavdragen ökar

Rutavdraget har den största procentuella ökningen, medan rotavdraget ligger kvar på en stabil nivå.Rot står fortfarande för den överlägset största andelen av skattereduktionen – drygt 6,9 miljarder kronor. Det beror dels på att fler köper rottjänster, dels på att prislappen för rotarbete i regel hamnar högre än för rutarbete.

Du gillar kanske också...