Handel med farliga elprodukter via internet växande problem

Det förekommer handel via internet från länder utanför EU med elprodukter som är farliga för konsumenter. Elsäkerhetsverket ser allvarligt på problemet och har därför gjort en skrivelse till EU-kommissionen.

Du gillar kanske också...