Ekonomiskt medvetna unga bor kvar hemma

En ny Nordeaundersökning om yngres boende, ekonomi och framtidsplaner visar på stark ekonomisk medvetenhet bland unga. Undersökningen visar att tre av tio mellan 18 och 29 år bor kvar i föräldrahemmet. Bland 22-25 åringarna har 20 procent ännu inte flyttat hemifrån.

Privatekonom på Nordea

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

– Det är inte förvånande att så många unga bor kvar hemma. Det kan vara svårt att hitta ett eget boende. Stötestenen är att bygga bostäder till dem. Det är inget som ungdomarna själva kan lösa utan en fråga för våra politiker, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Trots den svåra bostadssituationen är det endast två procent som uppger att de bor i andra hand. Nio procent bor i egen ägd lägenhet.

– Det är förvånande få som bor i andra hand. Många avstår från att bo under osäkra villkor i andra hand och väntar hellre på en mer permanent lösning. Å andra sidan behövs det många gånger en förälder som kan stötta ett köp av en bostadsrätt och det är inte alls självklart. Det betyder att man inte kan flytta hemifrån förrän man själv har inkomster och kan få bostadslån, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen visar också att unga vuxna blir allt mer ekonomiskt medvetna. Cirka 80 procent av 18-29-åringarna har ett sparande. Den ekonomiska medvetenheten syns också i att 9 av 10 i åldersgruppen inte har konsumtionslån.

Läs mer i pressmeddelandet

Läs undersökningen: Unga vuxna 2013 – boende, studier, sparande och framtidsdrömmar

Du gillar kanske också...