Hushåll slänger sex måltider i veckan

86 miljoner kycklingar slängs varje år i de brittiska hushållssoporna. Varje hem slänger sex måltider i veckan i genomsnitt.

Du gillar kanske också...