Dämpade förväntningar på bostadsmarknaden

Inför 2014 bryts den uppåtriktade trenden om prisstegringar på bostäder, men det är fortfarande en majoritet bland de svenska hushållen som tror att priserna är högre om ett år.

Du gillar kanske också...