Fördröjd ränteuppgång

Den låga inflationen fördröjer ränteuppgången och Riksbanken väntar till december med att höja styrräntan. Trots detta visar sannolikheterna fortfarande en svag fördel för bundna boräntor.

Du gillar kanske också...