Bostadslån oförändrade enligt SCB

Statistiska Centralbyråns uppgifter kommer från svenska monetära finansinstitut (MFI) och den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var oförändrad på 5,1 procent i mars. Tillväxttakten har nu varit stabil sedan september 2013.

Du gillar kanske också...