Boverkets översyn av bostadsmarknaden

Efterfrågan på bostäder har ökat drastiskt under det senaste decenniet på grund av stigande inkomster, låga räntor, låga amorteringar och en under senare år rekordstor befolkningstillväxt. 

Du gillar kanske också...