Inte längre obligatoriskt med byggfelsförsäkring

En ny lag om färdigställandeskydd trädde i kraft den 1 juni. I samband med att den infördes upphävdes lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. Det innebär att de nuvarande reglerna om såväl färdigställandeskydd för småhus som byggfelsförsäkring för småhus och flerbostadshus togs bort.

Du gillar kanske också...