Här steg småhuspriserna

Småhuspriserna steg närmare 3 procent under årets andra kvartal jämfört med föregående tremånadersperiod. Endast i två län sjönk priserna.

Du gillar kanske också...