Boränteprognos: Boräntor nere på rekordlåga nivåer

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Riksbanken sänkte reporäntan med hela 0,5 procentenheter till 0,25 procent i juli. Samtidigt indikerade de att räntan ska ligga kvar på denna låga nivå länge än. Låg inflation är huvudskälet och det lär så förbli. Boräntorna har sänkts flera gånger sedan dess och det dröjer innan de stiger nämnvärt. Samtidigt är skillnaden mellan 3-månadersräntan och boräntor med längre löptid mycket liten.

– Riksbankens beslut i juli skickade en tydlig signal om att stigande inflation är dess viktigaste uppgift. Inflationen har sannolikt bottnat, men den ligger kvar långt under Riksbankens mål under hela nästa år också. Det betyder att trots att konjunkturen återhämtas, om än långsamt, så bedöms inte inflationen ta fart. Riksbanken får därmed svårt att höja reporäntan.  Att räntorna förblir låga länge än talar för att det kan vara lämpligt att välja kort 3-månaders boränta, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Läs mer i Nordea Boränteprognos.

Du gillar kanske också...