Boränteprognos: Räntorna förblir låga

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Riksbankens fokus är främst inriktad mot inflation och inflationsförväntningar. Kronkursen spelar därmed stor roll då en starkare valuta dämpar inflationen. Fler åtgärder från den europeiska centralbanken, ECB, kan tvinga Riksbanken att följa efter. En fortsatt mycket expansiv penningpolitik från ECB talar för att svenska boräntor förblir låga länge än.

– Riksbanken är mycket angelägen om att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet, vilket har tjänat Sverige väl. Ett minskat förtroende skulle vara skadligt för stabiliteten och strukturen i svensk ekonomi. Under överskådlig tid är det därmed lite som talar för att räntorna ska upp nämnvärt. För hushåll som funderar på att binda delar av sina lån ligger de bundna räntor på rekordlåga nivåer, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Läs mer i Nordeas Boränteprognos

Du gillar kanske också...