Föräldrar avgörande för första bostadsköpet

Föräldrar fortsätter att ha en betydelsefull roll även när barnen blivit vuxna. Inte minst ekonomiskt. För att kunna köpa sitt första boende behöver tre av fem 18–29-åringar någon form av ekonomiskt stöd från föräldrarna. Därutöver väljer tre av fyra unga även sina föräldrar som ekonomiska rådgivare före andra alternativ, enligt Nordeas undersökning.

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Ingela Gabrielsson, privatekonom

Tre av fyra unga har ett sparande, samtidigt som 9 procent saknar det helt. Men att det inte räcker långt visar sig tydligt i undersökningen då fler än varannan, 59 procent, uppger att de behöver ekonomisk hjälp från föräldrarna för att kunna köpa sin första bostad. Undersökningen visar även att föräldrarna är de främsta ekonomiska rådgivarna, där hela 74 procent vänder sig till dem för att få råd. Även nätet används som källa för ekonomisk rådgivning, det uppger 31 procent, och en av fyra, 25 procent, rådfrågar sina vänner.

– Bilden som tonar fram blir väldigt tydlig. Den här åldersgruppen behöver utan tvekan både ekonomiskt bistånd och ekonomiska råd av sina föräldrar, som man har stort förtroende för. Men viktigt att komma ihåg här är att man genom att gå in som medlåntagare, minskar sitt eget låneutrymme. Det kan ju finnas behov av att ta nya lån även för föräldragenerationen, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Men det finns trots allt ingen anledning till någon långsiktig oro för den unga generationen. Undersökningen visar att det är en skötsam generation där man prioriterar en utbildning som ger ekonomisk självständighet, och att ha en sparad slant över.

Läs mer: Pressmeddelande och undersökning.

Du gillar kanske också...