Mer än var femte bostadsrätt säljs innan visning

Hög efterfrågan, lågt utbud, brist på objekt och stigande priser sätter stark press på bostadsmarknaderna i storstäderna, och drygt var femte bostadsrätt säljs innan ordinarie visning.

Du gillar kanske också...