Strategi för energieffektiviserande renoveringar

Boverket och Energimyndigheten ska utveckla den svenska strategin för energieffektivisering vid renoveringar. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.

Du gillar kanske också...