Förslag på fler bygglovsbefriade åtgärder

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov när det gäller bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader. Förslagen ska hanteras av regeringen och riksdagen innan eventuellt beslut.

Du gillar kanske också...