Låga räntor under längre tid

Riksbanken släppte på lite ytterligare stimulans vid sitt senaste räntemöte. En liten räntesänkning innan årsskiftet ligger också i korten. Den lär dock inte påverka boräntorna särskilt mycket. Prognosen för boräntor är att de ligger still i omkring ett år och därefter successivt börjar stiga. Lång räntebindning har en liten fördel gentemot rörlig boränta i dagsläget men sannolikt blir det mer lönsamt att binda boräntorna längre fram.

Du gillar kanske också...