700 000 nya bostäder till 2025

Siffran 700 000 nya bostäder förekommer frekvent i dagens bostadsbevakning. Men var kommer den ifrån? Boverket justerade i oktober 2015 den byggbehovsprognos som tidigare gjorts. Det innebar att Boverket uppskattar behovet av nya bostäder till följande:

461 000 under perioden 2015-2020.
244 000 under perioden 2021-2025.

För hela 11-årsperioden, 2015-2025, summerar det till ett totalt behov på 705 000 bostäder.

Du gillar kanske också...