EU-länderna där huspriserna stiger mest

Huspriserna inom euroområdet steg med 2,9 procent under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Inom EU som helhet steg huspriserna med 3,8 procent.

Du gillar kanske också...