Därför räcker bostäderna inte till

Åtta av tio svenskar bor i en kommun där det råder bostadsbrist, en siffra som ökat kraftigt de senaste åren. Anledningen är bland annat en kraftig befolkningsökning och bostadsbolagens krav på höga vinster. Forskning.se har pratat med forskare om bostadsbristens orsaker och vad som krävs framgent för att klara av situationen.

Du gillar kanske också...