Ökad bostadsbrist i Sverige

Bostadsbyggandet fortsätter att öka, men 240 av 290 deltagande kommuner i Boverkets enkät bedömer att det råder ett underskott på bostäder.

Du gillar kanske också...