Underskott på bostäder samtidigt som byggandet ökar

Med underlag från landets samtliga kommuner kan Boverket visa en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2016 och 2017. 

Du gillar kanske också...