Förlängd tidsfrist för bly i vatten

Boverket införde den 1 juli 2014 ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR). Rådet innebär att mängden bly i vatten vid tappställen i kök och tvättställ inte bör överstiga vissa angivna värden. När det allmänna rådet infördes angavs en övergångstid på två år till den 1 juli 2016. Boverket har nu beslutat att förlänga tidsfristen till den 1 juli 2017.

Du gillar kanske också...