Fortsatt prisfall på bostäder

Valueguards prisindex för bostadsrätter var 7,2 procent högre i juni jämfört med ett år sedan. För villor var indexet 11,1 procent högre samtidigt som det övergripande indexet, HOX Sverige, var 9,6 procent högre.

Du gillar kanske också...