Svenska industrin tappar fart

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 57,3 i november, från 58,4 från månaden före. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha uppgått till 57,4 i november.

Du gillar kanske också...