Skatteintäkter stärker statsfinanserna

Underskottet i de offentliga finanserna blir större än tidigare beräknat nästa år. Samtidigt blir årets överskott större och skatteintäkterna stärker finanserna, enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) nya prognos.

Du gillar kanske också...