Största sänket i börsinledningen

Stockholmsbörsen inledd onsdagen med lätt sjunkande index medan övriga större Europamarknader handlades kring nollan. Nyhetsflödet var klent och handeln mellandagstunn.