Domen: Brexit avgörs i brittiska parlamentet

Högsta Domstolen i Storbritannien meddelade i ett beslut på tisdagen att regeringen måste tillfråga parlamentet innan den utlöser utträdesparagraf 50 i EU-fördraget. Det rapporterar Bloomberg News.