Sandvik över förväntan

Verkstadsbolaget Sandviks resultat före skatt blev 2.860 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2016 (266).