Svensk industri tappar fart

Industriproduktionen sjönk 1,8 procent i december jämfört med november, enligt säsongsrensad statistik från SCB.
Jämfört med samma månad föregående år sjönk industriproduktionen 0,9 procent, kalenderkorrigerat.

Du gillar kanske också...