A1M Pharma gör emission

Styrelsen i A1M Pharma föreslår en företrädesemission om cirka 123 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas till A1M Pharmas fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och partnerskapsaktiviteter.