Academedia lyfter vinsten

Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 89 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (48). Resultatet per aktie uppgick till 0:95 kronor (0:57).