Kraftig vinstökning för New Wave

New Waves rörelseresultat blev 167 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016. Motsvarande kvartal året innan uppgick rörelseresultatet till 108 miljoner kronor.