Nollresultat för Rejlers

Teknikkonsultföretaget Rejlers redovisar ett resultat efter skatt på 0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (5,2). Resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0:03 kronor (0:40).