Björn Borg ökar vinsten

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 17,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:74 kronor (0:34).