Tidigare näringsminister Björn Rosengren köper storpost i Fastator

Fastators styrelseordförande Björn Rosengren (näringsminister 1998-2002) har köpt den nyligen avgångne vd:n Daniel Hummels 125.000 teckningsoptioner för 300.000 kronor.