Svag rapport från Cassandra Oil

Cassandra Oil redovisar ett resultat efter skatt på -9,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-9,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:15 kronor (-0:27).