Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma vänder till vinst

Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma, som tidigare hette Karo Bio, redovisar ett resultat efter skatt på 91,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-24,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:36 kronor (-0:46).

Du gillar kanske också...