Här är det störst risk för översvämning

18 områden med stor översvämningsrisk i Sverige har identifierats. Nu ska det arbetas fram en plan för hur konsekvenserna av översvämningarna kan minskas.

Du gillar kanske också...